Tokai Talbo

Tokai Talbo

80er Jahre - Aluminium Body - mit Tasche

Preis: Fr. 900.–